Walne zebranie. Wybory nowego zarządu

1 marca 2018 odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia, podczas którego został uchwalony statut oraz odbyły się wybory do zarządu. Wyniki wyborów:

Zarząd:

prezeska Marta Kostecka
wiceprezes Arnold Woliński
sekretarz Artur Niewczas

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący Eugeniusz Tomaszewski
zastępca Krzysztof Lichtblau
sekretarz Janusz Samborski

Podjęliśmy uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie wpisane do KRS.