Słowanalia

Szczecińskie Słowianalia

Serdecznie zapraszamy na Szczecińskie Słowanalia, imprezę, której patronujemy.

Gród Trzygłowa czy miasto Sediny? Szczecin czy Stettin? Festiwal Słowianalia, organizowany przez slawistów z Uniwersytetu Szczecińskiego, jest jedną z prób odpowiedzi na wciąż bezskutecznie stawiane pytanie o tożsamość wielokulturowego Szczecina.

 

Continue Reading Szczecińskie Słowianalia