Stowarzyszenie

O stowarzyszeniu:

Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym, które nosi nazwę Porozmawiajmy O Popkulturze – Ale Raczej Taktownie “POP-ART”. Chcemy działać w całej Polsce, ale startujemy w Szczecinie i Województwie Zachodniopomorskim. Siedzibą stowarzyszenia jest Szczecin. Działamy na podstawie naszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

Nasze cele:

  • Propagowanie szeroko rozumianej kultury popularnej
  • Organizowanie wydarzeń poświęconych kulturze popularnej
  • Działalność informacyjna i edukacyjna.

Realizujemy je w szczególności poprzez:

Włączanie się w realizację wydarzeń poświęconych kulturze popularnej i masowej.
Inicjowane działań informacyjnych i edukacyjnych jej poświęconych.
Organizowanie spotkań, imprez i innych wydarzeń realizujących te cele.

Bardzo Ważne Numery:

REGON 365655592
NIP 8513200501

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.