Nagroda PopKulturowa „Beton”

Regulamin Nagrody PoPKulturowej „Beton” w dziedzinie kultury popularnej

  1. Organizatorem konkursu na nagrodę jest stowarzyszenie Porozmawiajmy O Popkulturze – Ale Raczej Taktownie “POP-ART”.
  2. Nagroda przyznawana jest corocznie podczas festiwalu BETON. Szczecińskie spotkania z popkulturą.
  3. Przyznawana jest jedna nagroda główna w kategorii “Najlepszy komiks nonfiction”.
  4. Przyznawana jest jedna nagroda główna w kategorii “Szczeciński twórca popkultury”.
  5. Jury może zdecydować o przyznaniu nagrody specjalnej.
  6. Jury powoływane jest corocznie przez Organizatora.
  7. W składy jury wchodzą: przedstawiciel Organizatora, zdobywcy nagrody w roku poprzedzającym kolejną edycję oraz członkowie specjalni zaproszeni przez Organizatora.
  8. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym i/lub wydawnictwom czy organizacjom, których działalność jest uznana przez jury za szczególnie znaczącą dla rozwoju kultury popularnej w kategoriach, w których zostały przyznane.
  9. Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać członkowie Organizatora oraz wszystkie osoby zainteresowane, przez rok poprzedzający wręczenie nagrody, do końca września włącznie, na adres e-mail: stowarzyszeniepopart@gmail.com
  10. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.

SKŁAD JURY 2017

Krzysztof Lichtblau – Krytyk literacki i komiksowy, doktorant w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalista ds. projektów edukacyjnych Stowarzyszenia POP-ART.
Marta Kostecka – przedstawicielka stowarzyszenia POP-ART.
Arnold Woliński – animator kultury, grafik, malarz. Realizuje się również działając w stowarzyszeniach twórców i stowarzyszeniu POP-ART.